MARMY umývadlá a doplnky

Marmy umývadlá, vane a doplnky

Široké a pohodlné umývadlá

Tieto umývadlá  zákazníci vyhl'adávajú najmä kvôli vel'kému odkladaciemu priestoru. Sú vel'mi praktické aj z pohl'adu rannej prípravy. Skutočný luxus, ak chcete mať niečo odlišné, tak vyberte z tohto typu.